Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Υποστήριξης.

Για να διευκολύνουμε τα αιτήματα υποστήριξης και να σας εξυπηρετούμε καλύτερα, χρησιμοποιούμε ένα σύστημα εισιτηρίων υποστήριξης. Κάθε αίτημα υποστήριξης αντιστοιχίζεται σε ένα μοναδικό αριθμό εισιτηρίου, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθήσετε την πρόοδο και τις απαντήσεις online. Για την αναφορά σας παρέχουμε πλήρεις αρχεία και ιστορικό όλων των αιτημάτων υποστήριξής σας. Ένα έγκυρο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απαιτείται για την υποβολή ενός εισιτηρίου.